Международно проучване за иновациите в областта на STEAM

Уважаеми участници в анкетата!

Молим Ви да отговорите на въпросите на анкетата, целта на която е да се запознаем с новостите в обучението на математика, природознание, техниника, изкуство и информатика в училищата. В анкетата – както в текста на указанията така и при въпросите – ще се срещните често с израза STEАM, който означава и обхваща тези пет области на знанията, които посочихме по горе. 

Попълването на анкетата е доброволно. В първата част на анкетата се инфрмираме общо; Ще Ви зададем въпроси свързани с вашите лични данни и с основните данни на институцията ръководена от вас. Проучваме организационната дейност на вашата институция и особеностите на иновацията на практика. Във втората част на анкетата Ви молим да изберете една вече извършена иновация във вашата институция и да отговорите на последвалите въпроси касаеща се до нея.

Винаги може да прекъсните процеса на попълването на анкетата, запазвайки дадените вече отговори и с помоща на получения идентификатор може отново да продължите. Отговорите ще бъдат използвани за изследователски цели. Изследването ще бъде проведено според законите за запазване на личните данни. Резултатите от изследванията ще бъдат публикувани на уебсайт: https://stemhungary.com/

Център «Клебелсберг» подпомага извършването на анкетата в цялата страна и попълването на въпросника от колкото  може повече институции.

Ако вашата институция е филиал на друго училище или към училището Ви има други институции, като филиали, под понятието «училище» или «»институция» винаги трябва да разбирате този филиал / училище, в което е осъществена програмата за развитие. От всяко училище очакваме да получим един попълнен въпросник. Молим ръководителят на училището или на филиала да попълни въпросника или да възложи  тази задача  на един от колегите си  който е запознат добре с дейността на училището или филиалат му.

Попълването на анкетата ще Ви отнеме  приблизително 30-40 минути. Моля, прочетете внимателно въпросите и отговорете по начина, който е посочен до въпросите!

Тук Ви даваме възможност за връзка, ако имате евентуално въпроси: steam@uni-obuda.hu или 

Dalma Nagy-Rádli асистент на изследвания,
stem@uni-obuda.hu

Tamás Kersánszki, Университет Обуда, ръководител на «Magyarországi STEM Platform”, ръководител на изследванията, Phd cтудент
kersanszki@uni-obuda.hu,
+3630 8364664

Попълнената анкета изпратете до 22.10.2021

Благодарим Ви, че с попълване на въпросника и Вие подпомагате първата в Унгария проведена STEAM анкета за образователна иновация

http://survey.awaxo.com/index.php?token=test&sid=11441&lang=bg