Home – English

Magyarországi STEM Platform

A „Magyarországi STEM Platform” célja egységes koordinációt, támogatást biztosítani a hazánkban megvalósuló STEM oktatás fejlesztési programoknak, ezzel is elősegítve a műszaki és természettudományi képzések népszerűsítését és a STEM oktatásban résztvevők számának növelését. A „Magyarországi STEM Platform” céljait szoros együttműködésben valósítja meg a vállalatok, kormányzat és az oktatás és a nonprofit szektor egyes szereplőivel. Az EU STEM Koalícióban Magyarországot a Magyarországi STEM Platform képviseli.

A felsőoktatásban a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai (MTMI/STEM) területen trend, hogy a jelentkezők és felvettek száma nem növekszik, hanem stagnál vagy enyhén csökken. A túljelentkezési arány alacsony, így nincs valódi verseny a bekerülésért. 2015-ben az összes jelentkező 24,47 százaléka jelentkezett MTMI képzésre. A nemzetgazdaság növekvő szakemberigényét a felsőoktatás nem tudja követni. Magyarország versenyképessége szempontjából kulcsfontosságú az MTMI végzettségű munkavállalók hiányának csökkentése.


Mit jelent a STEM?

Science + Technology + Engineering + Mathematics = Tudomány + Technológia + Mérnöki tudományok + Matematika

 


Pályaválasztás

Tapasztalatunk szerint a fiatalok a pályaválasztás során sokszor nem olyan preferenciák mentén döntenek, amely az elhelyezkedésüket segítené, így pl nem olyan mértékben jelentkeznek a természettudományos, műszaki, vagy informatikai (röviden MTMI képzési terület) képzésekre, amilyen mértékben a hazai munkaerő-piaci szereplők kereslete ezt megkívánná. Ezért szükséges számukra megmutatni, hogy milyen lehetőségeket kínál ezeken a területeken a pályaválasztás.
A felsőoktatási ágazat oktatásfejlesztési programot valósít meg a EU társfinanszírozásával, hogy több hallgató jelentkezzen matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai képzésre. A pályaorientációs tevékenységeket támogató pályázatunkon belül prioritás az MTMI-képzésekre történő jelentkezések fokozása, illetve a felsőfokú végzettségűek között az MTMI terület arányának növelése.