STE(A)M Platfom pályázat

A projekt címe: Towards a European STE(A)M Platfom

Call: EACEA/36/2018
Megvalósítási időszak: 2020.01.01 – 2022.12.31.
Résztvevő partnerek száma: 17
Projekt vezető: Platform Beta Technik (NL)
Teljes költségvetés: 665.445 Euro
Egyetemi költségvetés: 36.270 Euro

A projekt célja tudásalapú gazdaság kihívásainak megválaszolása a meglévő integrált STE (A) M stratégiák megerősítésével és fokozásával, valamint az újak „alulról felfelé” történő fejlesztésének elindításával azokban a tagállamokban, amelyekben még nincs ilyen. 

Az EU STEM Koalíciós hálózat eredményeire építve a projekt hozzájárul a meglévő nemzeti STEM és készségstratégiák folyamatos fejlesztéséhez és felértékeléséhez egy európai STE (A) M platform elindításán keresztül. 

Ez a platform integrálja a nemzetközi együttműködést és a bevált gyakorlatok megosztását a nemzeti STEM platformok mindennapi tevékenységeibe általános gyűlések és tematikus foglalkozások révén, amelyek meghatározott altémákra összpontosítanak.

    Közvetlen támogatást nyújt a tagállamoknak az új stratégiák és megközelítések kidolgozásában tájékoztatók és munkacsoport-találkozók révén, a meglévő bevált gyakorlatok kiaknázásával és a programszakértők egyik országból a másikba történő eljuttatásával.

    EU-szintű szakértői központként működik, feltérképezi és elemzi a sikeres nemzeti és regionális kezdeményezéseket, valamint nemzeti és regionális hatástanulmányokat és mutatókat.

Az Óbudai Egyetem STEM Platform Irodájának szerepe

Az Óbudai Egyetem platformpartneri szerepet tölt be. A platform partnerei az EU STEM Koalíció hálózatának meglévő, jól bejáratott nemzeti (vagy regionális) STEM platformjai. A hálózat méretéből adódóan minden egyes földrajzi klaszterhez (észak, kelet, dél, nyugat) két platformpartnert választottak ki. A platform partnereinek feladata több tevékenység végrehajtásának összehangolása a saját klaszterükben (az Óbudai Egyetem esetében: keleti klaszter).

Ezek a tevékenységek hozzájárulnak a projekt négy egymással összefüggő eredményéhez:

Strukturális nemzetközi együttműködés a platformok között uniós szinten

    A Közgyűlés üléseinek támogatása

  • Támogassa a szervezést 3-6 tematikus foglalkozás, amelyek konkrét altémákra összpontosítanak
  • Közvetlen támogatás a tagállamok számára a nemzeti stratégiák, programok és megközelítések kidolgozásában

    Támogassa a szakpolitikai tájékoztatók előkészítését

  • Támogatja a munkacsoport találkozóinak előkészítését és megszervezését a klaszterben, egy uniós szintű tudásközpont („European STE (A) M platform”)

    A program feltérképezésének koordinálása

  • A meglévő ellenőrzési eszközök feltérképezése és értékelése (pl. Hatástanulmányok, a kormányzati stratégiákban alkalmazott legfontosabb mutatók stb.)
  • Az országspecifikus célok felé tett lépések és előrelépés dokumentálása (lásd alább)
  • Új nemzeti stratégiák kidolgozásának elindítása azokban az országokban, amelyek jelenleg inaktívak
  • A kerekasztalok platformjainak bemeneti adatgyűjtésének koordinálása