Együtt – működés a természettudomány útján

Projekt azonosító:

EFOP-3.2.5-17

Intézmény:

Jászberényi Tankerületi Központ

Támogatási összeg:

50 000 000 Ft

A projekt célja:

A jászberényi Lehel Vezér Gimnázium valamint Jászapáti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szakmai fejlesztését segíti a Jászberényi Tankerületi Központ az EFOP-3.2.5-17-2017-00016 azonosító számú „Együttműködés a természettudomány útján” című pályázattal nyert támogatása. A projekt fő célja a pályaorientáció megerősítése a köznevelési intézményrendszerben, különös tekintettel a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki pályák választásának népszerűsítésére és ahhoz kapcsolódó kompetenciák fejlesztésére. A projekt részcélja, hogy megalapozzuk a tudatos felnőttkori életpálya-építés és a majdani sikeres munkaerő-piaci részvételt és az ehhez szükséges készségeket a résztvevő elsajátítsák a köznevelés eredményességének, hatékonyságának és hátránykompenzáló szerepének javítása érdekében. A programmal segítjük a tanulók pályaorientációs kompetenciafejlesztését, kiemelten fókuszálva az matematikai és informatikai területek népszerűségének növelésére a köznevelés intézményrendszerében, továbbá támogatjuk a pedagógusok és a pályaorientációs feladatellátásban érintett köznevelési szakemberek felkészültségét is.

Honlap:

Jászberényi Tankerületi Központ (gov.hu)