Az MTMI készségek és kompetenciák fejlesztése a Siófoki Tankerületi Központ iskoláinak pályaorientációs programjában

Projekt azonosító:

EFOP-3.2.5-17

Intézmény:

Siófoki Tankerületi Központ

Támogatási összeg:

100 000 000 Ft

A projekt célja:

A pályaorientáció megerősítése, különös tekintettel a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki pályák választásának népszerűsítésére és ahhoz kapcsolódó kompetenciák fejlesztésére.

Részcélok:

– A tudatos felnőttkori életpálya-építés és a majdani sikeres munkaerő-piaci részvétel megalapozása, az ehhez szükséges készségek elsajátításának, és így a köznevelés eredményességének, hatékonyságának és hátránykompenzáló szerepének javítása érdekében.

– A tanulók pályaorientációs kompetenciafejlesztése, kiemelten fókuszálva az MTMI területek népszerűségének növelésére a köznevelés intézményrendszerében.

-A pedagógusok és a pályaorientációs feladatellátásban érintett köznevelési szakemberek pályaorientációs célú felkészültségének támogatása.

Projektünk keretében az elérendő célok egyrészt reflektálnak a szakmapolitikai környezetre és a felhívásban megfogalmazott célokra, másrészt alapoznak a helyi igényekre.

Honlap:

Siófoki Tankerületi Központ (gov.hu)