A Szegedi Tudományegyetem készségfejlesztő és kommunikációs programjainak megvalósítása a felsőoktatásba való bekerülés előmozdítására és az MTMI szakok népszerűsítésére

Projekt azonosító:

EFOP-3.4.4-16-2017-00015

Intézmény:

Szegedi Tudományegyetem

Támogatási összeg:

809 811 273

A program célja:

1. Képzési folyamatot támogató szolgáltatások fejlesztése

1.1 SZTE hallgatói létszám megtartása a bejutást támogató hallgatói szolgáltatások fejlesztésén keresztül

a) Beiskolázási kihelyezett, és nyílt napok (tavaszi-őszi roadshow, Nyílt napok) szervezése

b) Beiskolázási tevékenység támogatása online és nyomtatott felületeken

c) A továbbtanulási mechanizmus megismerése, elemzése, adatbázis építése

d) Hazai oktatási kiállításon való részvétel

e) Tudománynépszerűsítő programok, nyári táborok, felkészítő tevékenységek, versenyek szervezése

1.2. A tehetséges fiatalok támogatása, tehetség- és mentorprogramok működtetésével

a) Tehetséges középiskolások számára tanulmányi versenyek szervezése pl. Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny, TTIK Kutatóiskolai verseny

 

2. A tudás megosztását támogató szolgáltatások és események fejlesztése, a tudomány és művészeti alkotások népszerűsítése

a) A tudományt népszerűsítő programok szervezése és közvetítése az egyetemi polgárok és a társadalom felé (pl. Kutatók Éjszakája, Innovációs Nap, kari programok)

b) Tudásmegosztás az SZTE egyetemtörténeti jelentőségű évfordulói jegyében

A programban vállalt feladatok:

Az „AP1 – Potenciális karrier tanulók elérése – SZTE MTMI képzések és mérnöki pálya népszerűsítése” elsősorban a célcsoporttal történő közvetlen kontaktus kialakítását célozzuk meg, nagyobb, szélesebb közönség bevonásával. Ennek eszközei az összegyetemi és kari nyílt napok, az országos és regionális jelentőségű oktatási kiállításokon való részvételek. Támogató elemként kívánjuk létrehozni – a célcsoport kommunikációs elvárásainak és jellegzetességeinek megfelelő formában – az online nyílt egyetem rendszerét, amelyhez oktatóvideók, imázsfilmek tartalmait rendeljük online jelenlétben és a tájékoztató anyagok elkészítésében továbbá a személyes jelenlét élményének meghosszabításaként megcélozzuk felvételi kiadványok, kari népszerűsítő kiadványok és egyéb a projekt fejlesztéseit és a célcsoport elérését elősegítő online és print kiadványok elkészítését.

Az „AP2 – Tehetségek bevonása – elit utánpótlás képzése MTMI pályákra” alprojekt keretébe az MTMI területet érintő, innováció fókuszú élményközpontú szakmai napok, roadshow-k, interaktív versenyek, műhelyfoglalkozások, tréningek szervezése, lebonyolítása valósul meg ahol célunk a tehetséges hallgatók rétegeinek bevonzása melynek eszköze a nagy hagyományokkal rendelkező tanulmányi versenyeinek továbbfejlesztése ahol támogató eszközként a versenyeket webes/mobilapp közegben valósítjuk meg a lebonyolítás során.

Az „AP3 – Általános iskolás célcsoport elérése” alprojektben az egyetemi/kutatóhelyi és vállalati nyílt napok, gyár-, üzem-, vállalatlátogatások valósulnak meg a 7-8. osztályos korosztály bevonásával. Válogatott szakmai programokkal kívánjuk a célcsoportot bevonzani a kutatóhelyek laboratóriumaiba és a szakmai műhelyek és program munkájába (Kutatók Éjszakája programsorozatok, inoor és outdoor foglalkozások, nyári táborok, stb.). Támogató funkcióként web/mobilapp-ot fejlesztünk ki a részvétel megkönnyítése és a virtuális jelenlétünk megerősítése érdekében.

Az „AP4 – Képzők képzése, nagyköveti rendszer („antenna rendszer”) kiépítése, alumni” alprojektben fő célkitűzésként az MTMI területet érintő mentori / nagyköveti rendszer, hálózat kialakítása valamint a természettudományos készségfejlesztő és kommunikációs módszertani szolgáltatások kialakítása és működtetése valósul meg készségfejlesztő programok kidolgozásával, melynek célcsoportja a közoktatásban tanuló diákok, akiket a pedagógusok és hallgatók pályaorientációs továbbképzésével kívánunk elérni.

Honlap:

https://u-szeged.hu/efop344-00015-index