Innovatív megoldások az eredményes pályaorientáció, valamint a közgazdász és gazdaságinformatikus felsőoktatási képzésekbe való bekerülés támogatására

Projekt azonosító:

EFOP-3.4.4-16-2017-00019

Intézmény:

Budapesti Gazdasági Egyetem

Támogatási összeg:

259 366 493 Ft

A program célja:

A projekt közvetlen célja, hogy 15 bázisiskolának, és további 15 bekapcsolódó középfokú intézménynek szolgáltatott iskolai programcsomagokkal, azon belül is az egymásra épülő folytonos tevékenységek folyamatával, biztosítsa a valamilyen szempontból hátrányos helyzetű régiókból származó diákok felsőoktatásba való bekerülését. Mindezt úgy, hogy készségfejlesztő, személyiségfejlesztő és kommunikációs programokat, inspirációt és intellektuális kihívást jelentő életutakat bemutató találkozókat, mentortámogatást, 0. évfolyamos matematika felzárkóztató foglalkozásokat, valamint a korai pályaorientációt minél több fórumon keresztül támogató lehetőségeket teremt. A készségfejlesztő, személyiségfejlesztő és kommunikációs programok, melyek speciálisan támogatják a valamilyen módon segítségre szoruló fiatalokat részcélt egyfelől olyan színházi előadások segítségével kívánjuk elérni, melyek lehetőséget nyújtanak a továbbtanulással, életút, életcél választással kapcsolatos félelmek megvitatására és feloldására, motiváló erővel bírnak. A diákok számára nyújtott motivációs, pályaorientációs, kommunikációs workshop, a motivációt igénylő, hátrányos helyzeténél fogva tanulási stratégiákkal és kompetenciákkal kevésbé rendelkező fiatalok fejlesztésére, felzárkóztatására szervezzük.

Honlap:

Budapesti Gazdasági Egyetem – EFOP-3.4.4 – Innovatív megoldások az eredményes pályaorientáció támogatására (uni-bge.hu)