STEM fejlesztések az Óbudai Egyetemen

Projekt azonosító:

EFOP-3.4.4-16-2017-00019

Intézmény:

Óbudai Egyetem

A projekt célja:

A projekt alapvető célja, hogy proaktív tevékenységével növekedjen azon fiatalok száma, akik MTMI / STEM felsőoktatási szakokra jelentkeznek, és ezáltal növekedjen a felsőfokú képzettségi szint aránya.

A projekt feladatainak teljesítését az Óbudai Egyetem (OE) és a Technológiai Oktatásért Alapítvány (TOA) konzorciuma végzi.

Az Óbudai Egyetem a hazai műszaki felsőoktatás meghatározó intézménye, mely a felsőoktatási-kutatási alaptevékenysége mellett a szervezett programjainak keretében különös figyelmet fordít a közoktatásban résztvevő, a műszaki és természettudományos érdeklődésű fiatalok nevelésére.

A TOA egy független magyar non-profit szervezet, amely azon dolgozik, hogy Magyarországon fiatal lányokat és fiúkat inspiráljon és oktasson a technológia területén.

A konzorcium tagjainak több éves szakmai tapasztalata, a korábbi együttműködésükből származó jó gyakorlatok és a technológia oktatása iránti elkötelezettségük jelenti a biztosítékot a projektben részletezett tevékenységek sikeres teljesítéséhez.

A programban vállalt feladatok:


STEM koordinációs hálózati központ

Az Óbudai Egyetem nemzetközi tapasztalatokra építve (EU STEM Coalition) és beágyazottsága révén a projekt keretében létre kívánja hozni a Magyarországi STEM Platformot, melynek célja egy regionális lefedettségű koordináló – tanácsadó szervezet kialakítása az STEM programokat, projekteket érintő fejlesztések megvalósításában. A STEM területek igényeinek feltárása és társadalom felé való megjelenítése érdekében egy nagyköveti rendszert is kidolgozunk.

Az alprojekt keretében létrehozásra kerül a regionális munkacsoportokkal működő koordinációs STEM Platform Iroda. Az Iroda elsődleges célja, hogy támogassa, egységesítse az Óbudai Egyetem STEM pályaorientációs tevékenységeit a projekt fókuszrégióiban, továbbá koordinálja és értékelje az ÓE STEM pályaorientációs tevékenységhez hálózatos formában kapcsolódó szervezetek, vállalatok, intézmények tevékenységét.

A STEM Platform Iroda szolgáltatásaként egy információs weboldal is fejlesztésre kerül, amely tudásbázisként a pályaorientációs jó gyakorlatok és nyilvánosan elérhető ismeretterjesztő tartalmak gyűjtőhelyeként fog szolgálni.

Annak érdekében, hogy az Óbudai Egyetemen működő STEM Platform Iroda megvalósítandó intézkedéseit és szakpolitikai javaslatait megfelelően előkészítsük, kiemelt figyelmet fordítunk minőségorientált, kutatások- felmérések és másodelemzések elvégzésére.
STEM népszerűsítő tevékenységek

A második alprojekt keretében foglalkozunk az MTMI foglalkozások és lehetséges életpályák népszerűsítésével.

Egyrészt élményközpontú szakmai napok, roadshow-k, interaktív versenyek, műhelyfoglalkozások, tréningek szervezésével (Pl. Nyári gyerekegyetem/ifjúsági egyetem, nyári kutatóhely látogatások, laborlátogatások).

Továbbá a STEM életpályák vonzóvá tétele céljából rövid videókat-imázsfilmeket készítünk, melyek a STEM-hez köthető szakmák érdekességeit, a kapcsolódó karrierlehetőségeket mutatják be.

STEM „Agyvihar” versenyt szervezünk, amelynek célja, hogy a 10-16 éves fiatalokat olyan célzott technológia orientált feladatok megoldására ösztönözzük, mely kreativitásuknak és intuitivitásuknak enged szabad teret.
STEM tartalomfejlesztő tevékenységek

A harmadik alprojekt a pályaorientáció rendszerét támogató képzések és szolgáltatások tartalomfejlesztését tartalmazza.
Az alprojekt keretében valósítjuk meg

    A szakmai ismeretterjesztő tartalmak, kiadványok, alkalmazások kialakítását
    Játékos természettudományos applikációk fejlesztése
    A pályaorientációt, karriertanácsadást támogató képzők képzése programok kidolgozása és szervezése
    A célcsoportot támogató e-Learning tartalmak fejlesztése és hozzáférésük növelése

A konzorcium a hátrányos földrajzi, társadalmi, gazdasági helyzetből származó magyar fiatalokra és a projektben végrehajtott programjainak és feladatainak teljesítésével szignifikánsan hozzájárul ahhoz, hogy a magyar társadalomban segítségre szoruló fiatal korúak a képzési szintje javuljon és nagyobb eséllyel szerezzenek felsőfokú képesítést a STEM szakokon.

Honlap:

http://ptti.uni-obuda.hu/s/stem_efop_344/hu

Program megvalósulása:

Óbudai Egyetem-Nyári Egyetem
A nyári gyerekegyetem célja, hogy gyakorlatias, ismeretterjesztő és játékos formában mutassuk be a digitalizáció világát.
A témában jártas és gyakorlott pedagógus vezetésével a gyerekek megismerkedhetnek a legújabb technológiákkal és azok lehetőségeivel. A tábor végére a gyermekek biztonsággal igazodnak el a digitális világot működtető információs társadalomban, valamint az itt megszerzett tapasztalatok a jövőbeli pályaválasztásukban is hasznos segítséget fog nyújtani.
A nyári gyerekegyetem résztvevő gyerekek megismerkedhetnek többek között a LEGO-robot programozásának alapjaival. A foglalkozások során robotot építhetnek, majd tanulmányozzák és vezérlik a robotok mozgását és a különböző érzékelőket, szenzorokat és motorokat. 
http://ptti.uni-obuda.hu/s/stem_efop_344/hu/gyermekegyetem

Mini tech fair
A Mozgó mini tech fair progamunk egyedülálló módon képes arra, hogy az ország legeldugottabb szegletébe is elvigye a legkorszerűbb informatikai újításokat, és valódi kapcsolatot alakítson ki az érdeklődő gyerekek és a tech szektor között. A célunk, hogy olyan helyekre is eljussunk, ahol nincsenek tech cégek és a gyerekeknek házhoz vigyük a kódolás élményét, digitális alkotás örömét.
http://ptti.uni-obuda.hu/s/stem_efop_344/hu/mini-tech-fair

Nyílt napok
Kutatóhelyi nyílt napokat és gyárlátogatásokat szervezünk a tudományos, a kutatói, mérnöki és az innovációs munka iránti érdeklődőknek.
Az Óbudai Egyetemen minden évben megrendezzük a Kutatók éjszakáját, melynek célja, hogy kutatási és fejlesztési eredmények bemutatásával népszerűsítse a mérnöki és kutatói életpályát, de mindenekelőtt a STEM körébe tartozó tevékenységi kört. A rendezvényeken az egyetem kutatási bázisán elért eredmények megtekintése és a prototípusok kipróbálása mellett a fiatal látogatók piacvezető hazai és nemzetközi technológiai vállalkozások előadásaival, termékeivel ismerkednek meg.
A STEM népszerűsítést támogató cégek közül egyre többen szerveznek vállalati nyílt napokat is, melynek során az általuk képviselt műszaki terület érdekességeibe, az alkalmazott technikák és technológiák részleteibe nyerhetnek bepillantást a résztvevők. A teljesség igénye nélkül az alábbiakban néhány példát mutatunk be a Vállalati nyílt napok és Gyárlátogatások tervezett programjaiba:
* A Bosch Magyarország Kft. budapesti székhelyű kutatóközpontjában szervezett gyárlátogatások alkalmával a diákok a járműfejlesztés összetett rendszerével, az önparkoló, önvezető autók információs technológiájával ismerkednek meg.
* A Morgan Stanley Kft. budapesti központjában szervezett látogatások során a fiatalok a banki informatika, számítógép hálózati üzemeltetés és más high-tech technológiájával ismerkednek meg.
* A MÁV Csoport tagvállalatainál szervez gyárlátogatásokat. A látogatók megismerkednek a vasúti közlekedéshez és szállításhoz kapcsolódó a gépészeti, villamosmérnöki, és informatikai feladatokkal és kihívásokkal.
http://ptti.uni-obuda.hu/s/stem_efop_344/hu/nyilt-napok

Élvonalbeli kutatásokat az osztályterembe
Az „Élvonalbeli kutatásokat az osztályterembe” („Cutting Edge Science to the Classroom”) program keretében olyan kutatók tartanak előadásokat kiemelt kutatási területekről, melyek a világ élvonalába tartoznak (pl.: sejtbiológiai, genetikai, matematikai, kvantumoptika) közelebb hozva ezzel hallgatóságot a legmodernebb technológiákhoz és megoldásokhoz.
A cél, hogy a legújabb kutatási eredmények megosztásával, új módszerekkel és oktatási tartalommal és praktikus tanácsokkal támogassák azon oktatókat, tanárokat, akik az MTMI területén oktatnak. Az előadások célja, hogy az oktatók és a tanárok tudását fejlesszék az élvonalbeli kutatási eredményekkel, a témában járatos kutatók, oktatók tartanak előadást és megismerhessék a kutatási folyamatokat, nehézségeket, azok esetleges etikai vonatkozásait, inspirálva ezzel az MTMI területen oktatókat.
http://ptti.uni-obuda.hu/s/stem_efop_344/hu/elvonalbeli-kutatasokat-az-osztalyterembe