Az Edutus Főiskola képzéseinek innovatív kommunikációja, valamint az MTMI képzési területek népszerűsítése a robottechnikai és robot programozási tevékenységek segítségével

Projekt azonosító:

EFOP-3.4.4-16-2017-00019

Intézmény:

EDUTUS Főiskola

Támogatási összeg:

77 576 725 Ft

A program célja:

A hallgatók számának növelése a műszaki, természettudományos, matematikai és informatikai képzési területeken, ennek érdekében tudományos ismeretterjesztő, tudománynépszerűsítő, pályaorientációs tevékenységek megvalósítása. Emellett, illetve ezzel együtt a projekt céljai közé tartozik, pl: a tudománynépszerűsítéshez, tudománykommunikációhoz szükséges kompetenciák fejlesztése, a tehetséges fiatalok felkutatása és felkarolása, kutatási tevékenységekbe bevonása; a tudományos eredmények és ismeretek hatékony, játékos, hands-on science jellegű átadása a diákok számára; az MTMI területek iránt a társadalmi érdeklődés felkeltése és fokozása; a fiatalok, ezen belül a diáklányok – fokozott ösztönzése az MTMI, különösen a műszaki szakok választására, a felsőoktatásba való jelentkezésre.

A programban vállalt feladatok:

A főiskola profiljának megfelelő, a képzési portfóliót és képzési szolgáltatást, valamint azok használhatóságát és hasznosságát – a célcsoport kommunikációs elvárásainak és jellegzetességeinek megfelelő formában – bemutató alkalmazás kialakítása, valamint komplex innovatív (tudomány)kommunikációs stratégia kidolgozása, ennek keretében online kommunikációs kampány kidolgozása és megvalósítása biztosítása
Robot programozás szakkörök szervezése; felkészítő foglalkozások biztosítása a fiatalok számára
tudományfesztivál rendezvény keretében, laborlátogatással egybekötött ismeretterjesztő előadások
Az informatikai, műszaki területet érintő mérnöki, energetikai, robot programozási programok, élményközpontú rendezvények szervezése: szakmai napok, középiskolai roadshowk és interaktív versenyek (World Robot Olympiad, First Lego League, valamint megújuló energia mini-szimpózium verseny) szervezése, lebonyolítása
Interaktív, tematikus szórakoztató játszóház szervezése MTMI területen rendszeresen, pl. megújuló energia, matematika (Geogebra), fizika, robotika témakörben; továbbá tudományfesztivál és robotkiállítás szervezése interaktív ismeretterjesztő és MTMI pálya felé orientáló programokkal
Nyári egyetem a mérnöki tevékenységek gyakorlatban való megismertetése céljából a középiskolások számára, betekintést nyerve a lézertechnológia, az energetika, a robot programozás világába
Nyitott mérnök laborok program szervezése rendszeresen, ennek keretében a főiskola kutatás-fejlesztési tevékenységének és eredményeinek bemutatása, népszerűsítése, laborlátogatás és ismeretterjesztő előadások tartása, továbbá a középiskolások bevonása a műszaki laborokban zajló tudományos tevékenységekbe, kutatásuk szakmai támogatása hosszabb távon is
Üzemlátogatások, vállalati látogatások szervezése
60 órás pedagógus továbbképzési program szakmai és módszertani kidolgozása, tananyag kidolgozása és 1 db témaspecifikus e-learning tananyag a pedagógusoknak a fiatalok oktatásában való gyakorlati használatra), a képzés lebonyolítása: a LEGO-G-től a LabVIEW mérnöki tervező szoftverig

Honlap:

EU-s projektjeink | Edutus Egyetem