“Tűzoltó leszel s katona!…” A pályaválasztás elősegítése a Győri Tankerületi Központ intézményeiben

Projekt azonosító:

EFOP-3.2.5-17

Intézmény:

Győri Tankerületi Központ

Támogatási összeg:

139 994 604 Ft

A projekt célja:

A projekt fókuszában a pályaorientáció köznevelési intézményrendszerben történő megerősítése áll, különös tekintettel az MTMI pályák választásának népszerűsítésére és az ehhez szükséges kompetenciák fejlesztésére. A projekt célja a tudatos felnőttkori életpálya-építés, a majdani sikeres munkaerőpiaci részvétel megalapozása, az ehhez szükséges készségek elsajátítása, ezáltal a köznevelés eredményességének, hatékonyságának és hátránykompenzációs szerepének javítása. Projektünk változatos formában és tevékenységeken keresztül szolgálja a tanulók pályaorientációját és a felelős pályaválasztási döntést (sikeres emberek beszámolója, speciális tematikájú és felvételt elősegítő MTMI szakkörök, szakma- és pályaválasztási kiállítások, nyílt napok látogatása, önismereti és életpályaépítési foglalkozások, pályaválasztási workshopok/előadások/versenyek/rendezvények, üzem – és gyárlátogatások, stb.). Közvetlen célcsoport a pályázatban együttműködő 9 köznevelési intézményben tanuló 1-12 évfolyamos diák.

Honlap:

Győri Tankerületi Központ (gov.hu)