Pályaorientáció biztosítása a Gyulai, Zsadányi és Biharkeresztesi Református oktatási intézményekben

Projekt azonosító:

EFOP-3.2.5-17

Intézmény:

Gyulai Református Egyházközség

Támogatási összeg:

49 559 872 Ft

A projekt célja:

A projekt célja, hogy határozott lépéseket tegyen annak érdekében, hogy az oktatásban nagyobb hangsúlyt kaphassanak a természettudományos témák, illetve a tanulók számára egyre népszerűbb legyen e tantárgyak tanulása és a mérnöki, természettudományos, informatikai életpálya választása. Ezen hivatások felé az orientációt, az ehhez kapcsolódó tantárgyak megszerettetését már kisiskolás korban célszerű elkezdeni, hogy a gyerekek már a legfogékonyabb korban megszeressék a matematikát, az informatikát és a természettudományos tárgyakat, így később motiváltabbak és sikeresebbek legyenek e tárgyak tanulása során. A fiatalokhoz közel álló, digitális, interaktív eszközök használata mellett fontos javítani a diákok a matematika, természettudományos, műszaki és informatikai tantárgyakhoz fűződő viszonyát.

A programban vállalt feladatok:

A projekt megvalósítása során 3 mérföldkő került betervezésre. A projekt célcsoportja a pályázatban résztvevő oktatási intézmények tanulói és pedagógusai. A projekt fő szakmai tevékenysége: a konzorcium intézményben a pályaorientációhoz kapcsolódó, elsősorban az általános iskola és gimnázium 1-12. évfolyamos tanulóinak szóló, kiemelten a MTMI területek népszerűsítésével egybekötött programok, rendezvények, szolgáltatások megvalósítása. Ehhez kapcsolódóan 3 piaci szereplő kerül bevonásra.

Tevékenységek:

Tanórához köthető tevékenységből: iskolalátogatás, nyílt nap, pályaválasztási rendezvény (továbbtanulási célként azonosítható külső intézményben és/vagy saját intézményben megvalósított rendezvény). Emellett további két tevékenység valósul meg az „A” modulból. • Tanórán kívüli tevékenységből: MTMI területet érintő speciális tematikájú, élmény jellegű szakkörök, diákkörök szervezése. Emellett további két tevékenység valósul meg a „B” modulból.
Egy-egy tevékenység a „C” és a „D” modulból.”

Honlap:

Pályaorientáció biztosítása a Gyulai, Zsadányi és Biharkeresztesi Református oktatási intézményekben – Gyulai Református Egyházközség (gyularef.hu)