A pályaorientáció fejlesztése a Hatvani Tankerületi Központban

Projekt azonosító:

EFOP-3.2.5-17

Intézmény:

Hatvani Tankerületi Központ

Támogatási összeg:

70 000 000 Ft

A projekt célja:

A pályázat fő célja a pályaorientációs és tanácsadási tevékenységek megerősítése érdekében a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki pályák választásának népszerűsítése, és az ahhoz kapcsolódó kompetenciák fejlesztése a köznevelési intézményekben.

A pályaorientációs és tanácsadási tevékenységek megerősítése megkönnyíti a tanulók pályaválasztását, az oktatási rendszeren belüli, illetve az oktatásból a munka világába való átmeneteket. Ezáltal csökken az iskolát, vagy az iskola végzettség megszerzése után a szakmát elhagyók száma. Az említett tevékenységek megerősítése hozzásegíti a fiatalokat ahhoz, hogy elképzelésüknek, személyes érdeklődési körüknek és tehetségüknek megfelelően válasszanak szakmát.

Az európai uniós támogatás segítségével a végzős tanulók megyei és országos szintű pályaválasztási eseményeket látogatnak meg. Játékos formában szakkörökön, foglalkozásokon vetélkedőkön, szervezett gyárlátogatásokon vesznek részt. A digitális térben olyan virtuális világba jutnak el, melyben szabadon barangolva ismerkedhetnek meg különböző oktatási tartalmakkal, többek között földrajzi, biológiai, matematikai, informatikai témakörökben. Humanoid robotok segítségével robotika szakkörön ismerkedhetnek a programozás alapjaival. Az iskolán kívüli érdekes rendezvények sora valósul meg a programban.

Honlap:

Hatvani Tankerületi Központ (gov.hu)