Pályaorientációs eszköztár szélesítése, kiemelten az MTMI készségek és kompetenciák fejlesztése a Gyulai Tankerületben

Projekt azonosító:

EFOP-3.2.5-17

Intézmény:

Gyulai Tankerületi Központ

Támogatási összeg:

69 993 900 Ft

A projekt célja:

Hazánk egyik kiemelkedő stratégiai célja a felsőoktatás területén a műszaki és informatikai (STEM/MTMI) hallgatók részarányának növelése a hallgatók között, 27%-ról 40%-os arány közelébe, hiszen a jelenlegi munkaerő-piaci adatok szerint a nem megfelelő létszám veszélyezteti a gazdaságot, lassítja annak fejlődési ütemét.

A Gyulai Tankerületi Központ ezen célok mentén haladva, jelen projektjével határozott lépéseket kíván tenni annak érdekében, hogy az oktatásban nagyobb hangsúlyt kaphassanak a természettudományos témák, illetve a tanulók számára egyre népszerűbb legyen e tantárgyak tanulása és a mérnöki, természettudományos, informatikai életpálya választása. Szem előtt tartva a helyi munkaerő-piac igényeit, komplex, adekvát segítséget kíván nyújtani a tanulóknak és szüleiknek a pályaorientáció, életpálya tervezés területén.

A programban vállalt feladatok:

A projekt szakmai tartalma:   Rendhagyó, tematikus órák, találkozók szervezése (végzett diákok, sikeres emberek, szülők életpályáinak, életútjainak bemutatása).

b) Iskolalátogatás, nyílt nap, pályaválasztási rendezvény (továbbtanulási célként azonosítható külső intézményben és/vagy saját intézményben megvalósított rendezvény).

c) Interaktív, illetve virtuális térben megvalósított – életpálya-építéshez kapcsolódó – versenyek, vetélkedők szervezése.

d) Pályaorientációhoz kapcsolódó műhelyfoglalkozások, műhelymunka, workshopok megvalósítása.

„B” modul:

a) Több szakmaterületet érintő munkahelyek bemutatása.

b) A pályaorientációhoz kötött önismereti programok, tréningek, szakkörök megvalósítása.

c) MTMI területet érintő speciális tematikájú, élmény jellegű szakkörök, diákkörök szervezése.

d) A középiskolába történő átmenetet segítő MTMI területet érintő felkészítő képzés (5-8. osztályosoknak).

e) IKT eszközökkel, perifériákkal, programozással kapcsolatos készségfejlesztő tevékenység megvalósítása.

„C” modul:

a) Az iskolában tanító pedagógusok pályaorientációs felkészültségét szolgáló, belső témahetek, témanapok, tréningek, képzéssorozatok megvalósítása.

b) Pályaválasztási tanár-diák-szülő találkozó, előadás szervezése.

c) Az oktatásban alkalmazható korszerű, ismeretterjesztő, interaktív eszközök beszerzése, alkalmazása, taneszköz készlet bővítése.

d) Az MTMI oktatását segítő és tanulását inspiráló modern technológiák és módszertanok alkalmazása.

Honlap:

Gyulai Tankerületi Központ (gov.hu)