A reál tantárgyak és továbbtanulás iránti érdeklődés erősítése a Ferences iskolákban

Projekt azonosító:

EFOP-3.2.5-17

Intézmény:

Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány

Támogatási összeg:

49 941 350 Ft

A projekt célja:

Az MTMI készségeket biztosító képzések aránya nem volt korábban megfelelő, valamint az említett területen folyamatosan naprakésznek és felkészültnek szükséges lenni, hiszen csak a legfrissebb ismeretek birtokában biztosítható a minőségi oktatás. Annak érdekében, hogy az említett terület népszerűségét növelhessük, szükséges már kisiskolás korban megkezdeni a tantárgyak népszerűsítését és beépítését a mindennapokba, valamint felkészíteni az ezen a területen dolgozó pedagógusokat a magasabb minőségű oktatás elérésére. Az iskolai ismeretátadás színvonalának növelése megalapozhatja a pályaválasztást, és a természettudományos pályák választásának gyakoriságát növelheti.

A programban vállalt feladatok:

Rendhagyó, tematikus órák, találkozók szervezése az MTMI területen belül
A szülők és pedagógusok közti kommunikáció támogatása a pályaválasztás kapcsán
Iskolalátogatások, nyílt napok, pályaválasztási rendezvények
Interaktív, illetve virtuális térben megvalósított – életpálya-építéshez kapcsolódó – versenyek, vetélkedők szervezése – Természettudományos tantárgyak népszerűsítése
Több szakmaterületet (MTMI) érintő munkahely-bemutatáson való részvétel: Autógyárakba, mérnöki irodába, programozó, szoftvertervező cégekhez, kutatóintézetekbe. A program célja, hogy minél több MTMI munkahelyet megismertessünk a diákokkal.
Pályaorientációhoz kötött önismereti programok, tréningek, szakkörök
MTMI területet érintő speciális tematikájú, élmény jellegű szak-körök, diákkörök
A középiskolába történő átmenetet segítő MTMI területet érintő felkészítő képzés (5-8. osztályosoknak)
Szünidei és nyári tematikus, szakmai programú táborok szervezése (kiemelten MTMI területeken)
IKT eszközökkel, perifériákkal, programozással kapcsolatos készségfejlesztő tevékenység
Az iskolában tanító pedagógusok pályaorientációs felkészültségét szolgáló, belső témahetek, témanapok, tréningek, képzéssorozatok
Új típusú foglalkoztatási-oktatási terek létrehozása (élményvetítésre, demonstrációra, interaktív kísérletre)

Honlap:

uniosprojektek.hu