Reál–Tudás–Feltöltés 500

Projekt azonosító:

EFOP-3.2.5-17

Intézmény:

Magyarországi Evangélikus Egyház

Támogatási összeg:

69 805 422 Ft

A projekt célja:

A projekt célja a köznevelési intézményekben folyó pályaorientáció és életpálya tanácsadás hatékonyságának fejlesztése, egy olyan egységes rendszer kialakítása, amelyben minden érintett megfelelő felkészültséggel, tudással rendelkezik a pályaválasztással kapcsolatos tanácsadáshoz és a felelős döntések meghozatalához. A program arra a felismerésre épül, hogy a tanulók érdeklődésének fő iránya korán kialakul, ugyanakkor a megfelelő környezeti hatásokkal, tevékenységekkel a diákok érdeklődése, motivációja fejleszthető. Ennek megfelelően a projekt keretében tervezett tevékenységek széles életkori intervallumot fognak át, így a tervezett munka a 6–12. évfolyamos diákok pályaorientációs tevékenységének, pályaválasztási döntésének segítésére irányul, és figyelembe veszi, hogy az említett időszakban hozott döntések az egész életpályára kihatással vannak.

Honlap:

Reál-Tudás-Feltöltés 500 (EFOP-3.2.5-17-2017-00053) — Pályázati információk (lutheran.hu)