MTMI centrikus és általános pályaorientációs tevékenységek megvalósítása a pápai tankerület egyes intézményeiben

Projekt azonosító:

EFOP-3.2.5-17

Intézmény:

Pápai Tankerületi Központ

Támogatási összeg:

69 243 900 Ft

A projekt célja:

A Központ általános célja a pályaorientációs fejlesztések befogadása – a Felhívásban megfogalmazott célokkal és a helyzetelemzés keretében feltárt helyi sajátosságokkal összhangban: növelje a tankerület intézményeiben a köznevelés hatékonyságát és eredményességét, kivétel nélkül minden tanuló számára biztosítsa a minőségi neveléshez és oktatáshoz való egyenlő hozzáférés lehetőségét, az esélyegyenlőségi szempontok érvényesülését.

Az általános célokat átfogó projektcélok részletezik:
– A pályaorientációs tevékenységek száma növekedjen, minősége javuljon a projektben résztvevő valamennyi intézmény esetében.
– Matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki pályák választását támogassák a projekt tevékenységek, az MTMI irányú orientáció a lehető legtöbb programban legyen jelen, a tevékenységek széles köre irányuljon az MTMI kompetenciák fejlesztésének megalapozására, ill. direkt módon a releváns kompetenciák fejlesztésére.
– A szociokulturális hátrányok csökkentését célozzák a tervezett tevékenységek.

Honlap:

Pápai Tankerületi Központ (gov.hu)