Pályaorientáció Kecskemét munkaerő-piaci igényeinek kielégítésére

Projekt azonosító:

EFOP-3.2.5-17

Intézmény:

Pallasz Athéné Egyetem

Támogatási összeg:

49 963 651 Ft

A projekt célja:

A pályázat célja az érintett két intézményben a pályaorientáció, életpálya tanácsadás fejlesztése, a partnerség kialakítása a diákok, szülők, pedagógusok, különböző oktatási intézmények, valamint termelő cégek szoros együttműködésének keretén belül.

Kiemelt cél, hogy a pedagógusok pályaismereti és önismereti segítséget nyújtani képes szakemberré váljanak, képesek legyenek olyan innovatív gyakorlatok bevezetésére, melyek elősegítik, hogy az oktatásban és az oktatáson túli tevékenységben nagyobb hangsúlyt kaphassanak az MTMI kompetenciák, hogy a tanulók számára élményszerű legyen az ehhez kapcsolódó tantárgyak tanulása, így orientálva őket a mérnöki, természettudományos, informatikai életpálya felé. A megfelelő, pozitívan megerősítő közösségben a felnőtt (tanár, szakember vagy kutató) egyenrangú facilitátor szerepet kap.

Honlap:

Neumann János Egyetem – EFOP-3.2.5-17-2017-00045 (uni-neumann.hu)