„Adottság és lehetőség” – tudatos pályaválasztás előkészítése és megvalósítása az iskolapadban és azon kívül

Projekt azonosító:

EFOP-3.2.5-17

Intézmény:

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Támogatási összeg:

65 870 325 Ft

A projekt célja:

A tudatos felnőttkori életpálya-építés és a majdani sikeres munkaerő-piaci részvétel megalapozása, az ehhez szükséges készségek elsajátításának, és így a köznevelés eredményességének, hatékonyságának és hátránykompenzáló szerepének javítása érdekében. A tanulók pályaorientációs kompetenciafejlesztése, kiemelten fókuszálva az MTMI területek népszerűségének növelésére a köznevelés intézményrendszerében. A pedagógusok és a pályaorientációs feladatellátásban érintett köznevelési szakemberek pályaorientációs célú felkészültségének támogatása. A projektben tervezett tevékenységek megvalósítása elősegíti a pályaorientációt, hiszen a tanulók olyan ismereteket sajátítanak el, amik érdekli őket, ezáltal belső indíttatásuk lesz, hogy a későbbiekben is képezzék magukat. Mivel ilyen tevékenységeket tervezünk megvalósítani, így hosszútávon hozzájárul projektünk az élethosszig tartó tanulás megerősödéséhez/térnyeréséhez.

Honlap:

EFOP-3.2.5-17-2017-00026 – Szeged-Csanádi Egyházmegye (szeged-csanad.hu)