MosT MIénk A PÁLYA!

Projekt azonosító:

EFOP-3.2.5-17

Intézmény:

Szegedi Tudományegyetem

Támogatási összeg:

50 000 000 Ft

A projekt célja:

A MosT MIénk A PÁLYA! PROGRAM megvalósítása során olyan, tanórához köthető és tanórán kívüli, MTMI pályaválasztásra ösztönző programelemek szakmai kidolgozását, megszervezését és megvalósítását tervezzük, melyek:

alkalmasak a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki kompetenciák átfogó, tudatos és tervszerű fejlesztésére,

az élményközpontú és felfedezés-alapú pedagógiákra építve képesek előmozdítani az MTMI pályák választásának népszerűsítését,

ezáltal – a programokban résztvevő diákok életpálya-építéséhez kapcsolódóan – eredményesen alkalmazhatók a diákok sikeres munkaerő-piaci részvételének megalapozásához.

Honlap:

Szegedi Tudományegyetem | EFOP-3.2.5-17-2017-00014 (u-szeged.hu)