MTMI kompetenciák fejlesztése és pályaorientáció a Szerencsi Tankerületi Központban

Projekt azonosító:

EFOP-3.2.5-17

Intézmény:

Szerencsi Tankerületi Központ

Támogatási összeg:

70 000 000 Ft

A projekt célja:

2018.01.01-2021.12.31 között a Magyar Állam és az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekt során pályaorientációhoz kapcsolódó, elsősorban az általános iskolai tanulóknak szóló, kiemelten az MTMI területek népszerűsítésével egybekötött programokat, rendezvények szervezését vállalta több feladatellátási helyszín, amelyek többek között múzeumi és vállalati látogatások segítségével igyekeznek a gyerekek műszaki, informatika és természettudományi horizontját bővíteni. A tanórához köthető tevékenységek szintén a projekt szerves részét képezik, amelyek keretében a gyerekek rendhagyó, tematikus órákon, találkozókon, iskolalátogatásokon, nyílt napokon, pályaválasztási rendezvényeken, vehetnek részt. Pályaorientációhoz kötött önismereti programok, tréningek, matematika, logikus gondolkodást segítő, elektronikai és modellező, környezetismereti, stb.) szakkörök segítik a gyerekek ismereteinek bővítését. A sikeres megvalósításhoz több piaci szereplő is csatlakozott a megyéből, akik segítik munkánkat a jövő szakértelmének minél hatékonyabb kinevelése céljából.

Honlap:

Szerencsi Tankerületi Központ (gov.hu)