Pályaorientációs fejlesztések a Szekszárdi Tankerületi Központ intézményeiben

Projekt azonosító:

EFOP-3.2.5-17

Intézmény:

Szekszárdi Tankerületi Központ

Támogatási összeg:

69 955 200 Ft

A projekt célja:

A projektünkben célul tűztük ki az intézményeinkben tanulók képességeinek, kompetenciáinak fejlesztését, különös tekintettel a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki pályák területeire, támogatva a helyi tanórán kívüli tevékenységeket, beillesztve a pályaorientációs szolgáltatásokat. További átfogó célunk a pályaorientációs szolgáltatások nyújtásán keresztül a tanulók életpálya-tervezési képességének, öndefiníciós képességének fejlesztése, mely hozzásegíti őket a tudatos, személyiségjegyeikhez illeszkedő szakma felé való orientálódáshoz.

Honlap:

Szekszárdi Tankerületi Központ (gov.hu)