Reáltudományokkal a biztos jövő felé

Projekt azonosító:

EFOP-3.2.5-17

Intézmény:

Tiszáninneni Református Egyházkerület

Támogatási összeg:

59 953 271 Ft

A projekt célja:

A pedagógusok körében kevés a valódi pályaismereti és önismereti segítséget nyújtani képes szakember. A továbbtanulás időszakában megfigyelhető a szülők és pedagógusok együttműködésének hiánya. A pályázat célja a pályaorientáció megerősítése valamint a reáltantárgyak (matematika, informatika, természettudományi tárgyak és műszaki tárgyak) választásának népszerűsítése különféle programok, versenyek, szakkörök szervezésével. A programok nemcsak a tanulók, hanem a szülők és pedagógusok számára is nagy jelentőséggel bírnak. A pályaorientációs programok elősegíthetik a 3 célcsoport együttműködését és a tanulók sikeres pályaválasztását.

A pályázó és a fejlesztendő szervezet is nagy hangsúlyt fektet a reáltárgyak népszerűsítésére a szervezett programok keretében, mivel ezek a tantárgyak kevésbé népszerűek a diákok körében, aminek változtatására nagy szükség van. Magyarországon kevés az MTMI végzettségű munkavállaló száma is, amely veszélyezteti a gazdaság stabilitását.

Honlap:

www.tirek.hu/lap/efoplevay/hir/lista/aktualitasok-7/