Pályaorientáció biztosítása a Tiszántúli Református Egyházkerület köznevelési intézményeiben

Projekt azonosító:

EFOP-3.2.5-17

Intézmény:

Tiszántúli Református Egyházkerület

Támogatási összeg:

47 323 300 Ft

A projekt célja:

A pályaorientációhoz kapcsolódó tudás, MTMI fókuszú programok keretében készségfejlesztés és információátadás a köznevelési intézményben, különös tekintettel a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki pályák választásának népszerűsítésére és ahhoz kapcsolódó kompetenciák fejlesztése;
különböző tanórához köthető, illetve tanórán kívüli pályaorientációs tevékenységek megvalósítása, tehetséggondozás, MTMI területet érintő speciális tematikájú, élmény jellegű szakkörök, diákkörök szervezése,
szakmai együttműködések piaci szereplőkkel,
digitális eszközhasználat révén tudásfejlesztés, a támogatásból beszerzett infokommunikációs eszközök használatával

Honlap:

Tiszántúli Református Egyházkerület (ttre.hu)