Pályaorientáció megerősítése a Berettyóújfalui Tankerületi Központ Intézményeiben

Projekt azonosító:

EFOP-3.2.5-17

Intézmény:

Berettyóújfalui Tankerületi Központ

Támogatási összeg:

100 000 000 Ft

A projekt célja:

A tudatos felnőttkori életpálya építés és a majdani sikeres munkaerő-piaci részvétel megalapozása, az ehhez szükséges készségek elsajátításának, és így a köznevelés hatékonyságának és hátránykompenzáló szerepének javítása.
A tanulók pályaorientációs kompetencia fejlesztése, kiemelten az MTMI területek népszerűsítésére vonatkozóan.
A pedagógusok és a pályaorientációs feladatellátásban érintett köznevelési szakemberek pályaorientációs célú felkészültségének támogatása.

Honlap:

Berettyóújfalui Tankerületi Központ (gov.hu)