Pályaorientáció biztosítása a békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium intézményében

Projekt azonosító:

EFOP-3.2.5-17

Intézmény:

Békési Református Egyházközség

Támogatási összeg:

49 558 501 Ft

A projekt célja:

A Békési Református Egyházközség, az általa fenntartott és projektbe bevont oktatási intézményében megvalósítandó projektjével hozzájárul a köznevelés eredményességének, hatékonyságának növeléséhez, valamint a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférés biztosításához. Cél a sikeres munkaerőpiaci részvétel megalapozása, hátránykompenzáció, minőségi oktatáshoz való hozzáférés biztosítása, tudatos életpálya-építés fejlesztése, a szülők megfelelő tájékoztatása révén, családi háttértámogatással a végzettség nélküli iskolaelhagyás mérséklése, élethosszig tartó tanulásra való motiváció megteremtésével; mindezt a Békési Református Egyházközség által fenntartott Szegedi Kis István Református Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium intézményben valósítja meg.

Honlap:

EFOP 325 00048-KTK (bekesireformatusok.hu)