A Veszprémi Tankerületi Központ gimnáziumainak együttműködése a pedagógiai szakszolgálattal a pályaorientáció jegyében

Projekt azonosító:

EFOP-3.2.5-17

Intézmény:

Veszprémi Tankerületi Központ

Támogatási összeg:

99 997 001 Ft

A projekt célja:

A projekt célja a pályaorientációs tevékenységek számának növelése, minőségének javítása a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki pályák népszerűsítése keretében. A tevékenységek széles köre irányul az MTMI kompetenciák fejlesztésének megalapozására, direkt módon a releváns kompetenciák fejlesztésére, mind a tanulói, a szülői és a pedagógusi oldalról egyaránt, egyúttal a szociokulturális hátrányok csökkentését is megcélozva.

Honlap:

Veszprémi Tankerületi Központ (gov.hu)