Pályaorientáció, MTMI készségek és kompetenciák fejlesztése a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája részére

Projekt azonosító:

EFOP-3.2.6-17

Intézmény:

Debreceni Egyetem

Támogatási összeg:

49 621 438 Ft

A projekt célja:

A projekt célja, hogy szeretnénk a tanulókat megnyerni, többekkel megszerettetni a tárgyakat azzal, hogy közelebb hozzuk hozzájuk, kézzel foghatóbbá tesszük a tudományos ismereteket. Lehetőséget biztosítunk a tanulók számára a természettudományos megismerési módszerek gyakorlatban való kipróbálására.

A gyakorlati feladatok segítségével felkészülhetnek azokra a szerepekre, melyekbe belekerülhetnek iskolai helyzetekben vagy pályaválasztásuk kapcsán. A szakkörök, foglalkozások, kirándulások, előadások meghallgatása kapcsán elsajátított ismeretek, kompetenciák nemcsak a természettudományok területén segíthetik a tanulókat, hisz a szövegértés, szövegalkotás, kritikus gondolkodás, ok-okozati összefüggések feltárása, problémák felismerése és megoldása más tudományterületeken belül is szükséges.

A természettudományok iránt érdeklődő tanulókkal megismertetjük a természettudományos vizsgálati módszereket, illetve a természettudományos kutatás fázisait kezdve a kutatás megtervezésétől és eljutva az eredmények bemutatásáig.

A szakköri tevékenységek, tehetséggondozó foglalkozások keretében nemcsak a természettudományos kompetenciák fejlesztése a cél, hanem a digitális kompetenciájuk, a csoportban dolgozás során pedig a szociális kompetenciáik fejlesztése. Természettudományos ismereteiket bővítése-gazdagítás- életkori sajátosságaik figyelembevételével. Természettudományos tantárgyak iránti érdeklődés felkeltése. Pályaorientáció– a természettudományi szakok előtérbe kerülése. Természettudományos, informatikai és kommunikációs kompetenciák fejlesztése, a tehetségükkel összefüggő erősségüket támogatni, gyenge oldalukat fejleszteni.

Honlap:

Pályaorientáció, MTMI készségek és kompetenciák fejlesztése a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája részére | Debreceni Egyetem (unideb.hu)