Tudás – Vár a Miskolci Egyetem! A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a felsőoktatásban

Projekt azonosító:

EFOP-3.4.4-16-2017-00019

Intézmény:

Miskolci Egyetem

Támogatási összeg:

396 721 568 Ft

A program célja:

A beavatkozás területeit az alábbi csoportokra bonthatjuk:

A célcsoport tagjai számára nyújtott ismeretbővítő és készségfejlesztő akciók
Miskolci Egyetemre jellemző MTMI szakok népszerűsítése
A jelen projekt érintetti körébe tartozó oktatók, szakemberek, munkatársak képzése
Egyéb támogató tevékenység

A programban vállalt feladatok:

A beavatkozás területein érvényesülő beavatkozási szintek, melyek reprezentálják a program keretében végrehajtandó akciók egymásra épülését és kapcsolódását:

A célcsoport tagjai számára nyújtott ismeretbővítő és készségfejlesztő akciók:
MTMI képzésekhez kapcsolódó alapozó tárgyak ismereteinek megerősítése és fejlesztése („Matematikai minimumok”, GeoGebra, Fizika előkészítő, Matematika előkészítő, Nyári ifjúsági egyetem és élménytábor: matematikai, kémia, fizika, informatika, programozás, biológia, digitális tartalomfejlesztés, Barangolások Tudásvárosban, Tudás-vári tudás-tár)
MTMI szakokra való beiskolázáshoz hasznos gyakorlati készségek kialakítása és fejlesztése (Középiskolás diákok számára problémamegoldó- és interaktív verseny, Nyári ifjúság egyetem és élménytábor: matematikai, kémia, fizika, informatika, programozás, biológia, digitális tartalomfejlesztés, Barangolások Tudásvárosban, pályaorientációs és karriertanácsadási szolgáltatás)
A felsőoktatásba való belépéshez, különösen az MTMI szakokon tanuláshoz szükséges kommunikációs készségek fejlesztése (Nyári ifjúsági egyetem és élménytábor: matematikai, kémia, fizika, informatika, programozás, biológia, digitális tartalomfejlesztés, érettségire való felkészítők, Barangolások Tudásvárosban, pályaorientációs és karriertanácsadási szolgáltatás)
Miskolci Egyetemre jellemző MTMI szakok népszerűsítése
Tudományos ismeretterjesztés alapozó és alkalmazott műszaki tudományok terén (“Mérnöki alkotásaink” időszakos kiállítás rendezése, „TEA a testnek és szellemnek”, MAKadémia)
MTMI szakmák, karrier lehetőségek iránti érdeklődés felkeltése (Nők a tudományban, Fizika a helyszínen, Interaktív gyárlátogatás)
Miskolci Egyetem MTMI képzési profiljának megismertetése, népszerűsítése (Kari imázsfilmek, Szakmai napok, roadshow-k, Látogatóbarát tanbánya )
A Miskolci Egyetem „megszerettetése” (Élményközpontú szakmai napok, „Kirándulj az egyetemre” – ott a cégeket is megtalálod!, Nyári ifjúsági egyetem és élménytábor: matematikai, kémia, fizika, informatika, programozás, biológia, digitális tartalomfejlesztés, Élményközpont kialakítása)
A jelen projekt érintetti körébe tartozó oktatók, szakemberek, munkatársak képzése
felsőoktatási oktatók, kutatók, munkatársak és hallgatók felkészítése, a népszerűsítő, ismeretterjesztő és előkészítő programok megtartásában való részvételre (Képzők képzése)
vállalati, céges, társadalmi-civil szervezetek képviselőinek felkészítése az MTMI szakok népszerűsítésében való részvételre. A beavatkozáshoz kapcsolódó akciókat a Miskolci Egyetem EFOP-3.4.3.-16 pályázati konstrukcióban benyújtott pályázatában terveztük.
Egyéb támogató tevékenység
E-learning tartalmak fejlesztése és hozzáférésük biztosítása (Matematikai on-line oktatási anyagok MeMOOC rendszerben történő fejlesztése, kidolgozása)
Döntési módszertan hasznosítása (Döntési módszertan megismertetése)
A célcsoport MTMI életpályákról alkotott elképzeléseinek felmérése („Tizenéves vagyok! –Mi ez? Kell ez nekem?”)

Honlap:

TUDÁS-VÁR a Miskolci Egyetem EFOP-3.4.4-16-2017-0008 – Miskolci Egyetem (uni-miskolc.hu)