Pályaorientáció és felkészülés az intelligens szakosodás szakmáira

Projekt azonosító:

EFOP-3.4.4-16-2017-00019

Intézmény:

Kodolányi János Főiskola

Támogatási összeg:

89 895 752 Ft