“JEEP!” – Junior Engineer Education Program. Pályaorientáció – matematika, természettudományos, műszaki és informatikai szakok népszerűsítése a Nyíregyházi Egyetemen

Projekt azonosító:

EFOP-3.4.4-16-2017-00019

Intézmény:

Nyíregyházi Egyetem

Támogatási összeg:

194 957 631 Ft

A program célja:

A projekt átfogó célja a Nyíregyházi Egyetemen a minőségi oktatáshoz való hozzáférés esélyeinek növelése. A projekt céljai között szerepelnek az alábbiak: a felsőoktatásba való bekerülés fokozása megfelelő és célzott kommunikációs tevékenységekkel és nem-formális tanulási formákkal, a Nyíregyházi Egyetemre jelentkező fiatalok számának emelése, az intézmény vonzerejének növelése, ezen belül is kiemelten ösztönözni az MTMI szakokra való jelentkezést,  a lemorzsolódás értékének csökkentése, különösen a műszaki területen, az országosan mutatkozó pedagógushiányra megfelelő válasz kínálása, a pedagógus pálya vonzóvá tétele a potenciális célcsoportokban, a felvételi vonzáskörzetből, mint hátrányos helyzetű, gazdaságilag leszakadó térségekből érkező fiatalok számára az egyetemi oktatás elérhetővé tétele, képzettségi szintjük növelése, így életesélyeik javítása,  az egyetemmé válás során átalakult képzési portfólió megismertetése a potenciális hallgatókkal, az oktatók és egyetemi munkatársak érzékenyítése, a szakterületük népszerűsítéshez szükséges tartalmak és módszerek megismertetése. 
Az átfogó és a konkrét célok mellett természetesen a projekt minden tevékenységére jellemző, horizontálisan jelentkező célokat is meghatároztunk: a gazdasági élet és az oktatás kapcsolatának erősítése, az egyetem és a környékbeli jelentős gazdasági szereplők együttműködése révén. A partnerség hozzájárul ahhoz, hogy az oktatási kimenetek adekvát választ kínáljanak a munkaerőpiaci igényekre, valamint hogy a Nyíregyházi Egyetem növelje a helyi gazdaságfejlesztésben betöltött szerepét; az elméleti-gyakorlati képzési elemek arányainak racionalizálása; oktatási innováció megvalósítása; a potenciális hallgatók digitális kompetenciáinak és információszerzési, -kezelési képességének fejlesztése, a nem-formális oktatás szerepének erősítése.Tágabb értelemben célunk a megye és a régió népességmegtartó erejének növelése, a gazdaság felzárkóztatásának segítése kompetens, naprakész ismeretekkel rendelkező fiatalok képzésével. A projekt során megvalósítanó fontosabb feladatok, tevékenységek: MTMI területet érintő mentori / nagyköveti rendszer, hálózat kialakítása

A programban vállalt feladatok:

Junior Engineer Education Program / Készségfejlesztő előadások Élményközpontú szakmai napok szervezése + pályaorientáció / MTMI területet érintő roadshow / MTMI területet érintő interaktív versenyek szervezése, lebonyolítása / MTMI foglalkozások és lehetséges életpályák népszerűsítése / Kutatóhelyi nyílt napok szervezése / Web hely + Android applikáció fejlesztése / Vállalati nyílt napok szervezése / Gyár/üzem/vállalatlátogatások
Munkatapasztalat szerzés (vállalatnál, cégnél, társadalmi szervezetnél 2-3 napos munka szervezés). / Mini állásbörze, ismeretterjesztő workshop szervezése, lebonyolítása / Szakmai ismeretterjesztő teszteket, tananyagokat tartalmazó kiadványok/alkalmazások / Képzők képzése programok lebonyolítása / E-learning tartalmak fejlesztése / Pályaorientációs, motivációs kérdőív elkészítése középiskola 11. évfolyamára járó diákok számára
Egyetemi nyílt napok szervezése / Nyári egyetem szervezése, lebonyolítása / Nyíri Folkmaraton / Felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő, kommunikációs programok.

Honlap:

EFOP-3.4.4-16-2017-00020 – JEEP! – Junior Engineer Education Program. Pályaorientáció – matematika, természettudományos, műszaki és informatikai szakok népszerűsítése a Nyíregyházi Egyetemen | Pályázatok (nye.hu)