A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a Pannon Egyetemen

Projekt azonosító:

EFOP-3.4.4-16-2017-00019

Intézmény:

Neumann János Egyetem

Támogatási összeg:

350 327 759 Ft

A program célja:

Pályaorientáció az MTMI területre történő beiskolázás céljából:

A) Az EJMSZ a középiskolások természettudományos kompetenciáinak mérését valósítja meg.

B) A céglátogatások szervezése a természettudományos orientáció elősegítésére, mivel ott nyer alkalmazást a műszaki képzésből kikerülő közép- és felsőfokú végzettségűek döntő többsége, és a cégek tudnak hiteles életpálya modellt kínálni a diákoknak és szüleiknek.

C) A női hallgatók számának növelése az MTMI oktatásban. Ezen tevékenység kiterjed a sikeres mérnök hallgató hölgyek bemutatására, ezen kívül vállalatoknál meghatározó pozíciókba került női munkavállalók népszerűsítő előadásaira.

D) felkészítő tanfolyamok szervezése, amellyel felkészítjük a diákokat a felsőoktatásba bekerülésre (emelt szintű érettségi felkészítő), és bennmaradásra

A programban vállalt feladatok:

Mind az ipari szereplők, mind a felsőoktatás és a középszintű oktatás résztvevői is igénylik, hogy a diákokhoz jussanak el a tudomány legújabb vívmányai, a képzők innovatív eszközök és pedagógiai módszerek segítségével ismertessék meg és szerettessék meg a közép- és általános iskolás tanulókkal a természettudományos, műszaki és informatikai tárgyakat. Ezt a tevékenységet a partner vállalatokkal, együttműködő szervezetekkel és az közoktatási intézményekkel karöltve kívánjuk elvégezni több elérési módszerrel párhuzamosan tevékenykedve. A szakmanépszerűsítő rendezvények keretében országosan ismert külső szakembereket és PAE dolgozókat kérünk fel előadások tartására minden karon. Emellett öregdiákjaink közreműködésével rövid pályaorientációs videók segítségével is szeretnénk megmutatni a mérnöki pálya szépségeit és növelni vonzerejét. Virtuális séta lehetőségét biztosítjuk a PAE GAMF

MIK laboratóriumaiban panorámaképek és kapcsolódó leírások, magyarázatok, a foglalkozásokról készült videók, érdekességek bemutatásával. A Kutatók Éjszakája keretében a minden karon szervezünk olyan eseményeket, amelyek hozzájárulnak a természet-, műszaki- és informatikai tudományok népszerűsítéséhez. Tevékenységünk részeként lehetővé tesszük közösségi szolgálat elvégzését a hallgatói tehetséggondozó műhelyeiben. Kiemelt szerepet szánunk az interaktív versenyeknek természettudományi, műszaki és informatikai területen. Rendhagyó órák keretében egyetemi oktatók középiskolákban oktatási tevékenységet végeznek mérnöki, logisztikai, természettudományos témakörökben. Itt kiemelten szem előtt tartjuk a hátrányos helyzetű járások iskoláit is. A természettudományos oktatást népszerűsítő roadshow-k során felhasználjuk a játékos mobil applikációkat, amelyek lokálisan versenyzésre sarkallják a helyi gyermekeket, továbbá részt veszünk az Educatio kiállításon is. Fontos elem a „Varázsszoba”, ami interaktív módon izgalmas kísérletek által gyakorlati példákon keresztül ad át természettudományos alapismereteket.

Emellett nyári táborokat szervezünk természettudományos és informatikai témakörökben. A középiskolás diákok számára szervezett versenyek vonatkozásában a csapatoknak kiadott projektfeladatos versenyek és a MATEGYE Kecske Kupa versenye

Honlap:

Neumann János Egyetem – EFOP-3.4.4.-16-2017-00018 (uni-neumann.hu)