A Szegedi Tudományegyetem készségfejlesztő és kommunikációs programjainak megvalósítása a felsőoktatásba való bekerülés előmozdítására és az MTMI szakok népszerűsítésére

Projekt azonosító:

EFOP-3.4.4-16-2017-00019

Intézmény:

Szegedi Tudományegyetem

Támogatási összeg:

809 811 273 Ft

A program célja:

A projekt megvalósításával a konzorciumi partnerek közös, általános célja a 48 hónapos fejlesztés során a dél-alföldi régióban a felsőoktatás képzési kapacitásainak és infrastruktúrájának fejlesztése, a diplomások arányának fenntartható növelése, valamint a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció megerősítése egymásra épülő, tematikus fejlesztések megvalósításával a magyar felsőoktatási rendszer teljesítményének fokozása és a hatékonyabb hozzáférhetőségének javításra által. A projekt hét, a felhívással tematikusan szinkronban felépülő alprojekt keretében valósul meg. Az alprojektekben megjelölésre került öt kiemelt képzési terület (orvos-, egészségügyi-, MTMI-, gazdaságtudományi-, agrár- és a pedagógusképzés képzési területek) intézményi fejlesztései, melyek innovációs fejlesztései egy olyan rendszer létrehozására fókuszálnak, amelyben a beavatkozások eredményeképpen mind a hallgatók, mind az oktatók, mind a programban résztvevő intézmények kiemelkedő teljesítménnyel képesek reagálni a munkaerő-piaci kihívásokra és a nemzetközi versenyre is. Az „AP1 Hallgatói diploma-szerzést segítő szolgáltatások alprojekt” keretében a közvetlen felsőoktatási részvételt és bennmaradást növelő beavatkozások valósulnak meg három tematikusan egymásra épülő alprogramban: a (1) lemorzsolódást megelőző mérések során komplex kompetencia mérések valósulnak meg, amelyek megalapozzák a (2) közvetlen lemorzsolódás elleni tevékenységeket, a támogató szolgáltatások lebonyolítását és biztosítását tréningek formájában.

Honlap:

Szegedi Tudományegyetem | EFOP-3.4.3-16-2016-00014 (u-szeged.hu)