Agrártudományi pályaorientáció, az ágazat versenyképességének javítása, a szakember-utánpótlás erősítése érdekében, a képzési környezet innovatív fejlesztésével.

Projekt azonosító:

EFOP-3.4.4-16-2017-00019

Intézmény:

Szent István Egyetem

Támogatási összeg:

789 999 727 Ft

A program célja:

A program alapvető célja, hogy

pozitívan befolyásolja az agrárszakma terület társadalmi megítélését: agrár brand építés,
feltárja a hallgatói utánpótlás attitűdjeit az agráriummal kapcsolatosan (felmérés),
a feltárt attitűdökre speciálisan kidolgozott kommunikációs eszközökkel reagálva növeli a hallgatói jelentkezések számát (országos kommunikációs kampány)
célzott kommunikációt folytat a célcsoport „véleményvezéreivel” (szülők, pedagógusok)
orientálja a pedagógusokat az agrár szakterület propagálására (akkreditált agrár pályaorientációs képzés pedagógusoknak)
segíti az agrárium iránt érdeklődő jelentkezők bekerülését (0. évfolyamok kémia, biológia, matematika, fizika tantárgyakból: multimédiás interaktív tantárgyak és oktatás)
a beiskolázás előtt álló tanulókra kiemelt hangsúlyt fektetve közvetlen a célcsoportnak szóló rendezvényeket valósít meg, melyeken fókuszban az innováció áll (road show, ötletverseny, nyári táborok, nyíltnapok)
tantárgyakat dolgoz ki az agrár szakképzésben tevékenykedő pedagógusok számára

Honlap:

AGRÁR PÁLYA (szie.hu)