INFOPÁLYA

Projekt azonosító:

EFOP-3.4.4-16-2017-00019

Intézmény:

Gábor Dénes Főiskola

Támogatási összeg:

88 460 907 Ft

A program célja:

A felsőfokú vagy annak megfelelő végzettséggel rendelkezők arányának növelése a társadalomban;
Mindenki számára elérhető legyen a felsőoktatás;
Az MTMI szakok népszerűségének növelése;
Érdeklődési felkeltése az MTMI szakok iránt;
A képzési kimenetek és a gazdasági igények közötti összhang erősítése;
Az elméleti-gyakorlati képzési elemek arányainak racionalizálása;
Oktatási innováció megvalósítása;
A hallgatók digitális kompetenciáinak és információszerzési, kezelési képességének fejlesztése;
A Gábor Dénes Főiskola növelje a helyi gazdaságfejlesztésben betöltött szerepét;
A társadalmi aktivitás és szerepvállalás erősítése a hallgatók körében

Programban vállalt feladatok:

Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek:

Tanulóknak nyújtott a felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő, kommunikációs programok;
Képzők képzése programok lebonyolítása;
Választható önállóan nem támogatható tevékenységek:

„Nulladik” évfolyamok fejlesztése, működtetése;
E-learning tartalmak fejlesztése és hozzáférésük növelése;
Szakmai támogató tevékenységek;
A célcsoport programokon való részvételét elősegítő ösztönző rendszer kialakítása és működtetése.
 

A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a felsőoktatásban.

Honlap:

INFOPÁLYA – Gábor Dénes Főiskola (gdf.hu)