MTMI centrikus pályaorientációs tevékenységek a Mátészalkai Tankerület egyes intézményeiben

Projekt azonosító:

EFOP-3.2.5-17

Intézmény:

Mátészalkai Tankerületi Központ

Támogatási összeg:

99 071 720 Ft

A projekt célja:

A Központ általános célja – a Felhívásban megfogalmazott célokkal és a helyzetelemzés keretében feltárt helyi sajátosságokkal összhangban –, hogy növelje a tankerület intézményeiben a köznevelés hatékonyságát és eredményességét, kivétel nélkül minden tanuló számára biztosítsa a minőségi neveléshez és oktatáshoz való egyenlő hozzáférés lehetőségét, az esélyegyenlőségi szempontok érvényesülését. 

Honlap:

Mátészalkai Tankerületi Központ (gov.hu)