Pályaorientáció, kiemelten az MTMI készségek és kompetenciák fejlesztése a Mezőkövesdi Tankerületi Központ oktatási intézményeiben

Projekt azonosító:

EFOP-3.2.5-17

Intézmény:

Mezőkövesdi Tankerületi Központ

Támogatási összeg:

56 193 440 Ft

A projekt célja:

Célcsoport: a bevont intézmények tanulói, pedagógusai és közvetetten az érintett tanulók szülei.
A fejlesztés indokoltsága: A köznevelési intézményekben megvalósuló pályaorientáció, életpálya tanácsadás során elengedhetetlen lépést tartani a változó világ szükségleteivel. A külső szakértők, szervezetek bevonása mellett, az iskolai belső tudásbázisa is fejlesztendő. A pedagógusok körében növelni szükséges a valódi pályaismereti és önismereti segítséget nyújtani képes szakemberek számát. A pályaválasztással kapcsolatos döntésekben az intézményeknek segíteni kell a tanulókat, akik sok esetben valós információkkal sem a foglakozásokról sem a képzésekről nem rendelkeznek. Továbbá a matematika, természettudományos, műszaki és informatikai (a továbbiakban MTMI) kompetenciákkal nem megfelelő szinten rendelkező munkaerő a gazdasági fejlődés egyik fő gátja lesz a jövőben Európa-szerte. Határozott lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy az oktatásban nagyobb hangsúlyt kaphassanak a természettudományos témák, illetve a tanulók számára egyre népszerűbb legyen e tantárgyak tanulása ezen életpálya választása. Ezen hivatások felé az orientációt, az ehhez kapcsolódó tantárgyak megszerettetését már kisiskolás korban célszerű elkezdeni, hogy a gyerekek már a legfogékonyabb korban megszeressék az MTMI tárgyakat. A fiatalokhoz közel álló, digitális, interaktív eszközök használata mellett fontos javítani a diákok MTMI tantárgyakhoz fűződő viszonyát. Ezek együttesen segíthetik az e tantárgyakra épülő életpályák vonzerejének növelését.

Honlap:

Honlap_325_00019.pdf (gov.hu)