Pályaorientációs tevékenység fejlesztése a Miskolci Tankerületi Központban

Projekt azonosító:

EFOP-3.2.5-17

Intézmény:

Miskolci Tankerületi Központ

Támogatási összeg:

169 998 845 Ft

A projekt célja:

A pályaorientáció, a tudatos életpálya-építés jelenleg nem kap kellően hangsúlyos szerepet a köznevelési intézményekben, az ehhez kapcsolódó tanácsadás pedig tapasztalhatóan nem tart lépést a folyamatosan változó munkaerő-piaci igényekkel és szükségletekkel. Ezen a téren a pedagógusok háttérismerete is sokszor hiányos, továbbá nincs egységes eszköz és pedagógiai módszertár, amely megbízható információforrásként szolgálna a tanulók életpályamodell-építésében. Mindemellett egyre kevesebb fiatal tanul tovább matematikai, természettudományos, műszaki és informatikai (azaz MTMI) területeken – ez súlyos probléma, hiszen az ezen kompetenciákkal rendelkező munkaerő utánpótlása elemi fontosságú az ország gazdasági fejlődése szempontjából. Ezen hiányosságokat hivatott kiküszöbölni a Miskolci Tankerületnek az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretében induló projektje, melynek fő célja a pályaorientáció megerősítése a köznevelési intézményrendszerben, különös tekintettel az MTMI pályák választásának népszerűsítésére és ahhoz kapcsolódó kompetenciák fejlesztésére.

Honlap:

Miskolci Tankerületi Központ (gov.hu)