MTMI szakok népszerűsítése a Dunaújvárosi Egyetemen és vonzáskörzetében

Projekt azonosító:

EFOP-3.4.4-16-2017-00019

Intézmény:

Dunaújvárosi Egyetem

Támogatási összeg:

89 776 817 Ft

A program célja:

A Dunaújvárosi Egyetem és az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség az EFOP-3.4.4.- 16 pályázati felhívásra benyújtott pályázata a Széchenyi 2020 program keretein belül 89,78 millió Forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. A program célja egyrészt a felsőoktatásba való bekerülés fokozása, ezáltal a felsőfokú képzettségi szint növelése, másrészt a hátrányos földrajzi, társadalmi, gazdasági helyzetből származó fiatalok képzettségi szintjének javítása, a felsőfokú végzettséghez történő jutásuk elősegítése, különösen a jelenleg általuk alulreprezentált szakokon, harmadrészt a matematikai, természettudományi, informatikai, műszaki (MTMI/ STEM) szakokra való jelentkezés fokozása A projekt 2017. szeptember 1. és 2021. november 29. között valósul meg. A projektgazda a Dunaújvárosi Egyetem, a projekt kapcsán a felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok valósulnak meg, valamint az MTMI szakok népszerűsítése történik, az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség (EJMSZ) konzorciumi partner bevonásával. A projekt a felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósításával a 11-18/19 éveseket, illetve az érettségivel rendelkezők, de még nem bejutott 19-21 éveseket célozza. A projekt a Dunaújvárosi Egyetemen és vonzáskörzetében valósul meg, illeszkedik a Dunaújvárosi Egyetem Intézményfejlesztési Tervében megfogalmazott célkitűzésekhez, kapcsolódását Dunaújváros és térségének fejlesztési koncepcióihoz kiemelten fontosnak tartjuk. A célokat az alábbi szakmai tevékenységek megvalósításával érjük el: „MIÉRT DUE?” honlap elkészítése és működtetése, Szakmai napok szervezése, Roadshow-k szervezése, Pályaválasztási kiállításokon való részvétel, Interaktív versenyek szervezése komplex természettudomány és matematika témában, nyolcadikos és középiskolás diákok részére, Robotépítő szakkör, A Dunaújvárosi Egyetem MTMI szakjait és a MTMI tudományterületeket átfogóan népszerűsítő imázsfilmek készítése, Ipari/műszaki/informatikai tevékenységet végző vállalatok látogatása, Ismeretterjesztő workshopok szervezése („Az internet veszélyei” címmel előadások, Tudománynépszerűsítő előadások, Rendhagyó fizika
órák középiskolásoknak), oktatás módszertani képzés szervezése felsőoktatásban dolgozó oktatóknak, kutatóknak. tanárjelölteknek, valamint vállalati szakemberek és a civil szféra szakértői számára, Értékelési módszerek. Fentieken túl matematika, fizika és informatika tárgyakban érettségi felkészítők, nyelvi képzések kerülnek megszervezésre, valamint informatikai és anyagtudományi szakmai klubot hozunk létre és működtetünk a projekt céljainak elérése érdekében. A megvalósítás során elvégzésre kerülő kompetenciamérésre alapozva egyéni tehetségmenedzsment programok alakíthatóak ki a különböző középiskolákban.

Honlap:

EFOP-3.4.4- 16-2017- 00022 (uniduna.hu)

Az MTMI szakokra való bekerülést elősegítő innovatív programok megvalósítása a Debreceni Egyetem vonzáskörzetében

Projekt azonosító:

EFOP-3.4.4-16-2017-00019

Intézmény:

Debreceni Egyetem

Támogatási összeg:

782 367 735 Ft

A program célja:

Projekt célja a felsőoktatásba való bekerülés fokozása, a hátrányos helyzetből származó fiatalok képzettségi szintjének javítása, MTMI szakokra való jelentkezés fokozása. Ezen célok illeszkednek az EFOP és az Európa 2020-as célkitűzésekhez. A Debreceni Egyetem jelen pályázata három kart és a kapcsolódó szakok beiskolázását kívánja fejleszteni. A fejlesztéssel érintett karok céljai teljes mértékben MTMI fejlesztendő területeivel. A projekt által érintett területek az Észak-Alföldi és Észak-Magyarországi régió járásai, települései, mivel ezek a területek tartoznak az intézmény elsődleges beiskolázási területeihez

Honlap:

AZ MTMI SZAKOKRA VALÓ BEKERÜLÉST ELŐSEGÍTŐ INNOVATÍV PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSA A DEBRECENI EGYETEM VONZÁSKÖRZETÉBEN | Debreceni Egyetem (unideb.hu)

Bepillantás a jövődbe! – Komplex műegyetemi pályaorientációs és továbbtanulást segítő programok

Projekt azonosító:

EFOP-3.4.4-16-2017-00019

Intézmény:

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Támogatási összeg:

353 175 146 Ft

A program célja:

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemnek mindig is kiemelt célja volt a középiskolások érdeklődésének felkeltése a műszaki és természettudományos képzési területek iránt. Jelen pályázat keretében olyan komplex pályaorientációs és továbbtanulást elősegítő programokat kíván megvalósítani, melyek célcsoportjai a konvergencia régióban lakhellyel rendelkező diákok, különös hangsúlyt fektetve a hátrányos helyzetű térségekben lakókra és lányokra. A tervezett program több szakmai elemből épül fel, amelyeket keretbe foglal egy olyan kidolgozandó ösztönző rendszer, amely pontokkal jutalmazza az egyes programokon való részvételt, lehetőséget biztosít a folyamatos kapcsolattartásra a diák és az egyetem között, felhasználva a modern technika adta lehetőségeket (mobil applikáció, facebook, internet). A rendszer adta keretek között a diákok akár szakmai feladatok megoldásával is növelhetik a pontjaik számát, ezzel is fenntartva az érdeklődésüket. Bizonyos pontszámok elérése esetén a diákok különböző szintű okleveleket kapnak. Programunk másik kiemelt eleme a mentori és nagyköveti rendszer kialakítása. A tevékenység során egyrészt kialakítanánk egy folyamatosan elérhető szolgáltatást, melynek keretében a középiskolás diákok által feltett továbbtanulással kapcsolatos kérdéseket egy egyetemi hallgatókból álló mentor csapat válaszolná meg. A közeli életkorból adódó helyzet megkönnyíti a kommunikációt, a diákok bátrabban mernek kérdezni. Ezt a folyamatot erősíti a nagyköveti rendszer, mely keretében középiskolás diákokat kérnénk fel, hogy tájékoztassák diáktársaikat a BME programjai által nyújtott lehetőségekről. A nagykövetek és a mentorgárda folyamatosan kapcsolatba állnának egymással. A program egy további eleme lenne a személyes mentorállás lehetősége. A hátrányos helyzetű, de kiemelkedő teljesítményű diákok számára biztosítanánk ezt a lehetőséget.

Honlap:

Bepillantás a jövődbe! – Komplex műegyetemi pályaorientációs és továbbtanulást segítő programok | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (bme.hu)

Innovatív megoldások az eredményes pályaorientáció, valamint a közgazdász és gazdaságinformatikus felsőoktatási képzésekbe való bekerülés támogatására

Projekt azonosító:

EFOP-3.4.4-16-2017-00019

Intézmény:

Budapesti Gazdasági Egyetem

Támogatási összeg:

259 366 493 Ft

A program célja:

A projekt közvetlen célja, hogy 15 bázisiskolának, és további 15 bekapcsolódó középfokú intézménynek szolgáltatott iskolai programcsomagokkal, azon belül is az egymásra épülő folytonos tevékenységek folyamatával, biztosítsa a valamilyen szempontból hátrányos helyzetű régiókból származó diákok felsőoktatásba való bekerülését. Mindezt úgy, hogy készségfejlesztő, személyiségfejlesztő és kommunikációs programokat, inspirációt és intellektuális kihívást jelentő életutakat bemutató találkozókat, mentortámogatást, 0. évfolyamos matematika felzárkóztató foglalkozásokat, valamint a korai pályaorientációt minél több fórumon keresztül támogató lehetőségeket teremt. A készségfejlesztő, személyiségfejlesztő és kommunikációs programok, melyek speciálisan támogatják a valamilyen módon segítségre szoruló fiatalokat részcélt egyfelől olyan színházi előadások segítségével kívánjuk elérni, melyek lehetőséget nyújtanak a továbbtanulással, életút, életcél választással kapcsolatos félelmek megvitatására és feloldására, motiváló erővel bírnak. A diákok számára nyújtott motivációs, pályaorientációs, kommunikációs workshop, a motivációt igénylő, hátrányos helyzeténél fogva tanulási stratégiákkal és kompetenciákkal kevésbé rendelkező fiatalok fejlesztésére, felzárkóztatására szervezzük.

Honlap:

Budapesti Gazdasági Egyetem – EFOP-3.4.4 – Innovatív megoldások az eredményes pályaorientáció támogatására (uni-bge.hu)

Az Óbudai Egyetem STEM stratégiai fejlesztései

Projekt azonosító:

EFOP-3.4.4-16-2017-00019

Intézmény:

Óbudai Egyetem

Támogatási összeg:

384 485 158 Ft

A program célja:

Az elmúlt évek országos felvételi statisztikáinak elemzése rámutat arra a jelenségre hazánkban, hogy egyre kevesebben jelentkeznek MTMI/STEM képzésekre, ami a munkaerőpiaci szereplők visszajelzései alapján már-már a gazdaság stabilitását, illetve a tovább fejlődés lehetőségét veszélyezteti. A munkaerő utánpótlás terén jelentős problémát okoz, hogy miközben a rendszerváltás óta megnégyszereződött a felsőoktatásban tanulók száma, az MTMI/STEM jelentkezők, valamint az e területeken végzettséget szerzők aránya fokozatosan csökken, illetve nem növekszik megfelelő mértékben. A projekt alapvető célja, hogy az Óbudai Egyetem és a Technológiai Oktatásért Alapítvány konzorciumának proaktív tevékenységével növekedjen azon fiatalok száma, akik a matematikai, természettudományi, informatikai, műszaki (MTMI/STEM) felsőoktatási szakokra jelentkeznek, és ezáltal növekedjen a felsőfokú képzettségi szint aránya. A projekt kifejezetten, de nem kizárólag a hátrányos földrajzi, társadalmi, gazdasági helyzetből származó magyar fiatalokra fókuszál. A konzorcium a projektben végrehajtott programjainak és feladatinak teljesítésével szignifikánsan hozzájárul ahhoz, hogy a magyar társadalomban segítségre szoruló fiatal korúak képzési szintje javuljon és nagyobb eséllyel szerezzenek felsőfokú képesítést az MTMI szakokon.

Honlap:

EFOP-3.4.4-16-2017-00019 | Óbudai Egyetem (uni-obuda.hu)

A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a Pannon Egyetemen

Projekt azonosító:

EFOP-3.4.4-16-2017-00002

Intézmény:

Pannon Egyetem

Támogatási összeg:

350 327 759

A program célja:

Pályázati projektünk átfogó célja, hogy az általános pályaorientáció mellett a készségfelmérés és készségfejlesztés is kiemelt szerepet kapjon a felsőoktatásba való beiskolázási folyamatok során, annak érdekében, hogy a diákok készségeiknek és képességeiknek megfelelő pályát válasszanak.

 
Specifikus célunk továbbá, hogy a matematikai, természettudományos, műszaki és informatikai tudományterületekhez kapcsolódó felsőfokú képzési szakok megfelelő ismertséggel és elismertséggel rendelkezzenek mind az általános iskola felső tagozatos, mind a középiskolás korosztályú diákok, valamint tanáraik körében; annak érdekében, hogy az MTMI szakokra való jelentkezés fokozódjon, válaszolva a piaci növekvő MTMI végzettségű szakemberigényére.

A programban vállalt feladatok:

1.4.2. Készségfelmérő és pályaorientációs tanácsadás

1.12.3. Mesterségtájoló alkalmazás kifejlesztése1.2.1. Középiskolás gazdászmaraton

1.2.6. Programozási verseny általános iskolásoknak

1.2.7. Tehetséggondozó foglalkozások

1.2.8. Informatika szakkör

1.2.9. Robotika szakkör

1.2.10. Hívd meg a Mérnöki Kart az iskoládba! Szerezz Junior mérnökdiplomát!

1.2.11. PenDroid programozási verseny középiskolásoknak

1.2.12. Interaktív játékok

1.2.13. Matematika szakkörök általános iskolásoknak

1.2.14. EPMTI készségfejlesztő műhelyfoglalkozások

1.3.2. Mérnökpalánta képző vol.2. mentorrendszer

1.4.1. Építsd fel magad! tréningsorozat

1.7.4. Projektkészségeket fejlesztő interaktív gyárlátogatások1.9.1. Georgikon Nyári Egyetem középiskolásoknak

1.9.2. Matematikai Nyári Egyetem középiskolásoknak

1.9.3. KUTOSZ Nyári Tábor középiskolásoknak

1.9.4. PEN Nyári Iskola általános iskolásoknak

1.9.5. Informatikai Nyári Egyetem középiskolásoknak

1.9.6. Műszaki és természettudományos Nyári Egyetem középiskolásoknak

1.11.1. Mit tudok a mezőgazdaságról?

1.11.2. Eleget tudok-e matematikából?

1.12.2. Tudás Expo

3.1.1. Egyetemi tanulmányokra felkészítő matematikai és készségfejlesztő tanfolyam1.1.1. Egy jó lépés online kampány és kommunikációs tevékenység

1.1.2. Egy jó lépés applikáció

1.1.3. Hírlevél alkalmazás

1.2.2. Beiskolázási körút

1.2.3. Oktatási kiállításon való részvétel

1.2.4. Szakmai előadások a középiskolákban

1.2.15. Életpálya építő előadássorozat

1.2.16. Szakmai roadshow1.5.1. Élő Könyv imázsfilmek készítése

1.7.1. PE Központi Nyílt Nap

1.7.2. Georgikon Nyílt Nap, Keszthely

1.7.3. PEN Nyílt Nap, Nagykanizsa

1.7.4. Projektkészségeket fejlesztő interaktív gyárlátogatások

1.10.1. Ismeretterjesztő workshopok

1.11.1. Mit tudok a mezőgazdaságról?

1.12.1. MIK Bemutató Nap

1.12.2. Tudás Expo1.3.1. EPMTI nagyköveti rendszer kiépítése

1.3.2. Mérnökpalánta képző vol.2. mentorrendszer

1.12.2. Tudás Expo

1.7.4. Projektkészségeket fejlesztő interaktív gyárlátogatások

2.1.1. Innovatív Szakmai Fórum

2.1.2. Képzők Képzése tréningsorozat

2.1.3. Webinárium

2.1.4. Módszertani konferencia2.1.1.Innovatív Szakmai Fórum

2.1.2. Képzők Képzése tréningsorozat1.2.5. VVHHF Szakmai Nap

1.2.7. Tehetséggondozó foglalkozások

1.2.14. EPMTI készségfejlesztő műhelyfoglalkozások

1.2.16. Szakmai roadshow

1.3.2. Mérnökpalánta képző vol.2. mentorrendszer

1.7.4. Projektkészségeket fejlesztő interaktív gyárlátogatások1.9.1. Georgikon Nyári Egyetem középiskolásoknak

1.9.2. Matematikai Nyári Egyetem középiskolásoknak

1.9.3. KUTOSZ Nyári Tábor középiskolásoknak

1.9.4. PEN Nyári Iskola általános iskolásoknak

1.9.5. Informatikai Nyári Egyetem középiskolásoknak

1.9.6. Műszaki és természettudományos Nyári Egyetem középiskolásoknak 1.2.15. Életpálya építő előadássorozat

1.2.16. Szakmai roadshow

1.5.1. Élő Könyv imázsfilmek készítése

1.7.1. PE Központi Nyílt Nap

1.7.2. Georgikon Nyílt Nap, Keszthely

1.7.3. PEN Nyílt Nap, Nagykanizsa

1.7.4. Projektkészségeket fejlesztő interaktív gyárlátogatások

1.9.1. Georgikon Nyári Egyetem középiskolásoknak

1.9.2. Matematikai Nyári Egyetem középiskolásoknak1.9.3. KUTOSZ Nyári Tábor középiskolásoknak

1.9.4. PEN Nyári Iskola általános iskolásoknak

1.9.5. Informatikai Nyári Egyetem középiskolásoknak

1.9.6. Műszaki és természettudományos Nyári Egyetem középiskolásoknak 

Honlap:

https://mk.uni-pannon.hu/index.php/projekt/projekttevekenysegek

A Szegedi Tudományegyetem készségfejlesztő és kommunikációs programjainak megvalósítása a felsőoktatásba való bekerülés előmozdítására és az MTMI szakok népszerűsítésére

Projekt azonosító:

EFOP-3.4.4-16-2017-00015

Intézmény:

Szegedi Tudományegyetem

Támogatási összeg:

809 811 273

A program célja:

1. Képzési folyamatot támogató szolgáltatások fejlesztése

1.1 SZTE hallgatói létszám megtartása a bejutást támogató hallgatói szolgáltatások fejlesztésén keresztül

a) Beiskolázási kihelyezett, és nyílt napok (tavaszi-őszi roadshow, Nyílt napok) szervezése

b) Beiskolázási tevékenység támogatása online és nyomtatott felületeken

c) A továbbtanulási mechanizmus megismerése, elemzése, adatbázis építése

d) Hazai oktatási kiállításon való részvétel

e) Tudománynépszerűsítő programok, nyári táborok, felkészítő tevékenységek, versenyek szervezése

1.2. A tehetséges fiatalok támogatása, tehetség- és mentorprogramok működtetésével

a) Tehetséges középiskolások számára tanulmányi versenyek szervezése pl. Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny, TTIK Kutatóiskolai verseny

 

2. A tudás megosztását támogató szolgáltatások és események fejlesztése, a tudomány és művészeti alkotások népszerűsítése

a) A tudományt népszerűsítő programok szervezése és közvetítése az egyetemi polgárok és a társadalom felé (pl. Kutatók Éjszakája, Innovációs Nap, kari programok)

b) Tudásmegosztás az SZTE egyetemtörténeti jelentőségű évfordulói jegyében

A programban vállalt feladatok:

Az „AP1 – Potenciális karrier tanulók elérése – SZTE MTMI képzések és mérnöki pálya népszerűsítése” elsősorban a célcsoporttal történő közvetlen kontaktus kialakítását célozzuk meg, nagyobb, szélesebb közönség bevonásával. Ennek eszközei az összegyetemi és kari nyílt napok, az országos és regionális jelentőségű oktatási kiállításokon való részvételek. Támogató elemként kívánjuk létrehozni – a célcsoport kommunikációs elvárásainak és jellegzetességeinek megfelelő formában – az online nyílt egyetem rendszerét, amelyhez oktatóvideók, imázsfilmek tartalmait rendeljük online jelenlétben és a tájékoztató anyagok elkészítésében továbbá a személyes jelenlét élményének meghosszabításaként megcélozzuk felvételi kiadványok, kari népszerűsítő kiadványok és egyéb a projekt fejlesztéseit és a célcsoport elérését elősegítő online és print kiadványok elkészítését.

Az „AP2 – Tehetségek bevonása – elit utánpótlás képzése MTMI pályákra” alprojekt keretébe az MTMI területet érintő, innováció fókuszú élményközpontú szakmai napok, roadshow-k, interaktív versenyek, műhelyfoglalkozások, tréningek szervezése, lebonyolítása valósul meg ahol célunk a tehetséges hallgatók rétegeinek bevonzása melynek eszköze a nagy hagyományokkal rendelkező tanulmányi versenyeinek továbbfejlesztése ahol támogató eszközként a versenyeket webes/mobilapp közegben valósítjuk meg a lebonyolítás során.

Az „AP3 – Általános iskolás célcsoport elérése” alprojektben az egyetemi/kutatóhelyi és vállalati nyílt napok, gyár-, üzem-, vállalatlátogatások valósulnak meg a 7-8. osztályos korosztály bevonásával. Válogatott szakmai programokkal kívánjuk a célcsoportot bevonzani a kutatóhelyek laboratóriumaiba és a szakmai műhelyek és program munkájába (Kutatók Éjszakája programsorozatok, inoor és outdoor foglalkozások, nyári táborok, stb.). Támogató funkcióként web/mobilapp-ot fejlesztünk ki a részvétel megkönnyítése és a virtuális jelenlétünk megerősítése érdekében.

Az „AP4 – Képzők képzése, nagyköveti rendszer („antenna rendszer”) kiépítése, alumni” alprojektben fő célkitűzésként az MTMI területet érintő mentori / nagyköveti rendszer, hálózat kialakítása valamint a természettudományos készségfejlesztő és kommunikációs módszertani szolgáltatások kialakítása és működtetése valósul meg készségfejlesztő programok kidolgozásával, melynek célcsoportja a közoktatásban tanuló diákok, akiket a pedagógusok és hallgatók pályaorientációs továbbképzésével kívánunk elérni.

Honlap:

https://u-szeged.hu/efop344-00015-index